Konzultace o prospěchu a chování

19.12.2014 08:24
Konzultace proběhnou v úterý 6. 1. 2015 od 16.30 - 18.00 hod v naší třídě. Návrh známek za 1. pololetí zapíšu žákům v pondělí 5. 1. 2015 do notýsku.