Základní informace o škole

 

Základní škola MUDr. Emílie Lukášové byla založena před 45 lety. Je součástí příspěvkové organice, kterou kromě ZŠ tvoří odloučená pracoviště – školní družinaškolní jídelna při ZŠmateřská škola na ul. Mjr. Nováka 30 a školní jídelna při MŠ. 

 

Školu v současnosti navštěvuje 355 žáků.

 

Škola má tradici ve zřizování tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje podporu formou skupinové integrace žákům se specifickými vývojovými poruchami učení nebo vadami řeči. Pedagogové spolupracují s odbornými pracovišti na pedagogicko-psychologických poradnách nebo ve speciálně-pedagogických centrech. Individuální logopedickou péči poskytuje pravidelně dětem se špatnou výslovností kvalifikovaný pedagog. 

 

Ve výuce klade škola důraz na propojení s praxí a za velmi důležitou považuje výuku cizích jazyků. Pro zdokonalování jazykových kompetencí žáků, ale i pedagogů se zapojuje do mezinárodních projektů v rámci programu celoživotního vzdělávání Comenius. Probíhá tak intenzivní spolupráce s evropskými školami, kdy žáci spolu se svými učiteli pracují na tematických úkolech a vytvářejí tak nejen materiály v anglickém jazyce, ale mají se možnost zábavně a nenásilně seznámit s kulturními tradicemi, systémem vzdělávání a životním stylem jiných zemí. Anglický jazyk se vyučuje hravou formou již od 1. třídy. Žáci podle svých znalostí písemně komunikují v angličtině s dětmi z partnerských škol v zahraničí, v rámci spolupráce s jazykovými školami v okolí mají možnost procvičit si i poslech a ústní komunikaci např. s Angličany. 

 

Podle svého zájmu mohou žáci využívat širokou nabídku volnočasových aktivit, a to i v rámci školní družiny. Rodiče tak nemusí své děti odpoledne vozit do kroužků v jiných částech města, ale děti se mohou věnovat svým zálibám např. ve výtvarných dílničkách, sborovém zpěvu, dramatické výchově, dopravním či počítačovém kroužku, pohádkové angličtině nebo scrabblu. V rámci sportovních aktivit nabízí škola kroužky rytmiky, sportovních a míčových her, dlouhou tradici má také orientační běh. 

 

Mezi tradiční školní akce, které škola pořádá, patří:

 • slavnostní zahájení školního roku – vítání prvňáčků
 • Den jazyků
 • sběrová akce
 • pasování prvňáčků
 • sportovní turnaje tříd v hodinách tělesné výchovy
 • vánoční jarmark
 • soutěž o nejlepší vánoční cukroví
 • soutěž Lukáška hledá talenty
 • vánoční koncert sborového zpěvu
 • lyžařský a snowboardový výcvikový kurz
 • Chování člověka za mimořádných životních událostí – projektový den v Bělském lese
 • ozdravné pobyty a školy v přírodě pro žáky I. stupně (dle zájmu a dalších možností)
 • Den Evropy
 • výstava domácích mazlíčků ve školním atriu
 • rozloučení se školním rokem a vycházejícími žáky 9. ročníku v kině Luna
 • výlety a exkurze během školního roku dle zájmu žáků a aktuální nabídky
 • plavecký výcvik