Informace k výuce

02.02.2015 09:17
V písance budou mít žáci červeně označeno, o jaký úkol se jednalo. O je opis, P je přepis, D je diktát. Podle toho budou také samostatné úkoly známkovány. Pokud je zapsaná strana s úkoly a úkoly nejsou v sešitě označeny kroužkem, žáci mají vypracovat ústně.